Hemen Ara
Kapat
Geri
Paylaş

Leasing Nedir, CNC Tezgahları için Leasing Adımları Nelerdir?

Leasing Nedir, CNC Tezgahları için Leasing Adımları Nelerdir?

LEASING NEDİR? CNC TEZGAHLARI İÇİN LEASING ADIMLARI NELERDİR?

Dilimize ''finansal kiralama'' olarak çevrilen leasing en basit tabiri ile aslında kiralama usulüne dayanan bir finansman tekniğidir. Leasing ile kişiler/şirketler (kiracı) bir ürünü satın alırken öz kaynak ya da kredi kullanarak satın almak yerine, bir sözleşme aracılığıyla sözleşmenin süresi boyunca o ürünün kullanım hakkını elde eder. Kiracının satın almak istediği ürünün mülkiyeti finansal kiralama şirketindedir ve kiracı leasing şirketinin belirlediği kira bedelini sözleşme süresi boyunca ödemekle yükümlüdür. Orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemi olan ve kaynakları daha verimli kullanabilmeyi sağlayan leasing sistemini birçok alanda değerlendirebilmek mümkün olduğu gibi CNC alımında da kullanmak mümkündür. Peki leasing ile CNC alımı için atılması gereken adımlar nelerdir? CNC tezgahları için leasing sistemi nasıl kullanılır? 

Leasing Türleri Nelerdir? 

Ülkemizde leasing sistemi 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereğince 2 türde uygulanır: 

1 . Finansal Kiralama : Söz konusu ürün, leasing şirketi tarafından satın alınarak kiracının yapacağı kira ödemeleri karşılığında kiracıya sözleşme süresi boyunca kullanım hakkı tanınır. Sözleşme süresi dolduğunda ürünün mülkiyeti kiracıya sembolik bir bedel karşılığında devredilir.

2 . Faaliyet Kiralaması : Söz konusu olan ürüne ait tüm mülkiyet leasing şirketine aittir ve sözleşme süresi sonunda kiracı ürünü leasing şirketine iade eder. Kiracı ürünü ekonomik ömrünün %80’inden daha az olacak şekilde kısa vadeler ile kiralar ve ödediği kiraların tümünü gider olarak kaydedebilir. 

Leasing Kiralama Sistemini Kimler Kullanabilir?

Leasing kiralamadan; hukuki işlem yapma ehliyetine sahip tüzel kişiler, şahıs firmaları,  her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları, Anonim şirketler, Limited şirketler, Şahıs şirketleri, Çiftçi, doktor, diş hekimi, serbest muhasebeci, avukat gibi meslek sahipleri ve hukuki işlem yapmaya yetkili diğer tüm kurum ve kuruluşlar faydalanabilir. 

Leasing her türlü taşınır veya taşınmaz mal için kullanılabilir. 

CNC Tezgah Alımında Leasing Avantajları Nelerdir?

CNC tezgah alımında leasing sisteminden faydalanmak yatırımcılara birçok farklı alanda avantaj sağlar. Öncelikle yatırımcı çeşitli vade seçeneklerinden yararlanarak kendi ihtiyaçlarına göre ödeme planını düzenleyebilir. Kira süresi boyunca ödenecek kira sabittir, artış yaşanmaz. Kiralar; aylık, yıllık ve mevsimsel olarak kiracının nakit akışına göre ayarlanabilir. Kiracı ürün bedeli, ürün nakliyesi, ürün sigortası, ithalat masrafı gibi masrafları kredilendirebilir, KDV'yi taksitlendirerek ödeme imkanı elde eder. 

Maddi avantajlarının yanı sıra leasing sistemi operasyonel anlamda da CNC makina almak isteyenlere kolaylık sağlar. Makina ile ilgili satın alma, nakliye, ithalat sigorta gibi işlemler leasing şirketinin takibindedir. Yani kiracı farklı bir ülkeden bir ürün almak istediğinde ürünle ilgili gerçekleşecek tüm işlemleri leasing şirketi yerine getirir. 

GNC Makina olarak müşterilerimizin CNC makina alımlarında kolaylık yaşamaları ve leasing sisteminden güvenilir bir şekilde faydalanabilmeleri için farklı leasing firmaları ile temas kuruyoruz. CNC alımı için leasing kiralama hizmeti hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.