Hemen Ara
Kapat

GNC Makina’da performans yönetimi, hedef belirleme ve yayılımı, hedef takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri ile aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşur. Amaç şirket stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin tüm yönetim seviyelerine yaygınlaştırılması, çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi ve performansta en üst seviyenin yakalanmasıdır.

Performans yönetiminde öncelikle şirketin stratejik hedefleri belirlenir. Daha sonra üst yönetimden en alta kadar hedef yayılımı yapılır. Sene başında yöneticiler ve çalışanlar arasında yapılan gerçekleştirilen hedef belirleme görüşmeleri ile çalışanların yıllık hedefleri belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde izlenir ve geri bildirimlerle düzeltici önlemler alınır. Yıllık performans değerlendirme sonuçları, bir sonraki dönemin ücret belirlenmesinde de etkin rol oynar.

Tüm bu performans yönetim sistemiyle şirket hedeflerinin çalışanlara yayılması, çalışanların hedefleri gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin belirlenerek ileriye yönelik bireysel gelişimlerinin planlanması sağlanır.