Hemen Ara
Kapat

İşe Alım Süreci

GNC Makina hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmalar devam eder. GNC Makina olarak, işe alım süreçlerimizde en önemli başlık yetkinliklerdir. Tüm departmanlarımız için değerlendirilen adayların aşağıdaki yetkinliklere sahip olması önemlidir.

YETKİNLİKLER
 • İletişim,
 • İşbirliği geliştirme,
 • Takım çalışması,
 • Yön belirleme,
 • Sonuç odaklılık,
 • Yaratıcılık ve girişimcilik,
 • Müşteri duyarlılığı,
 • Farklılıklara uyum ve yönetme,
 • Kendini ve çalışma arkadaşlarını geliştirme

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımıza, pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki değerlendirme yöntemlerinden tümü ya da bir bölümü uygulanır.

 • Yetkinlik bazlı mülakat,
 • Mesleki kişilik envanteri,
 • Değerlendirme merkezi uygulamaları – vaka üzerinde gerçekleştirilen grup çalışmaları ya da bireysel egzersizler

Tüm bu değerlendirme süreçlerinin sonucunda uygun bulunan adaylarımıza tarafımızdan iş teklifi yapılır ve “aday”, çalışanımız olur.