Hemen Ara

GNC CNC Makina Teknolojileri Limited Şirketi İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun 10. maddesi ile aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla GNC CNC Makina Teknolojileri Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş katında, atölye, depo/arşivde, dış cephede ve birinci katta bulunan toplam 8 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi İdari işler tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre İmes Sanayi Sitesi A Blok 104 Sokak No: 23-25 Y.Dudullu Ümraniye – İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya mete.tanir@gncmak.com e-posta adresine iletebilirsiniz.