Hemen Ara
Kapat

İyiler, GNC ile Çalışır!

GNC CNC MAKİNA TEKNOLOJİLERİ olarak başarımızın, en değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımıza bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, sürekli gelişim kültürünü destekleyerek en yetenekli çalışanları istihdam etmek ve olumlu bir iş ortamı yaratmak amacıyla insan kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi’mizin temel amacı değerlerimizi paylaşan doğru yeteneği GNC Makina'ya kazandırmak, her yıl hızla büyüyen şirketimiz ve çalışan sayımız ile doğru orantılı olarak çalışanlarımızın da bilgi, yetkinlik ve kariyerleri açısından gelişimini sağlamaktır.

Alanında “En İyiler” ile çalışan GNC Makina, kariyer hedeflerini bizimle gerçekleştirecek, bu güçlü yapı içerisinde GNC’li olarak kazan–kazandır mantığı ile kendine sağlam bir kariyer edinmek isteyen takım arkadaşlarına kapımız her zaman açık!

Buyurun GNC’li olma ayrıcalığını birlikte konuşalım.

İnsan Kaynakları

İşe Alım Süreci

GNC Makina hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmalar devam eder. GNC Makina olarak, işe alım süreçlerimizde en önemli başlık yetkinliklerdir. Tüm departmanlarımız için değerlendirilen adayların aşağıdaki yetkinliklere sahip olması önemlidir.

YETKİNLİKLER
 • İletişim
 • İşbirliği geliştirme
 • Takım çalışması
 • Yön belirleme
 • Sonuç odaklılık
 • Yaratıcılık ve girişimcilik
 • Müşteri duyarlılığı
 • Farklılıklara uyum ve yönetme
 • Kendini ve çalışma arkadaşlarını geliştirme

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımıza, pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki değerlendirme yöntemlerinden tümü ya da bir bölümü uygulanır.

 • Yetkinlik bazlı mülakat
 • Mesleki kişilik envanteri
 • Değerlendirme merkezi uygulamaları – vaka üzerinde gerçekleştirilen grup çalışmaları ya da bireysel egzersizler

Tüm bu değerlendirme süreçlerinin sonucunda uygun bulunan adaylarımıza tarafımızdan iş teklifi yapılır ve “aday”, çalışanımız olur.

Performans Yönetimi

GNC Makina'da performans yönetimi, hedef belirleme ve yayılımı, hedef takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri ile aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşur. Amaç şirket stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin tüm yönetim seviyelerine yaygınlaştırılması, çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi ve performansta en üst seviyenin yakalanmasıdır.

Performans yönetiminde öncelikle şirketin stratejik hedefleri belirlenir. Daha sonra üst yönetimden en alta kadar hedef yayılımı yapılır. Sene başında yöneticiler ve çalışanlar arasında yapılan gerçekleştirilen hedef belirleme görüşmeleri ile çalışanların yıllık hedefleri belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde izlenir ve geri bildirimlerle düzeltici önlemler alınır. Yıllık performans değerlendirme sonuçları, bir sonraki dönemin ücret belirlenmesinde de etkin rol oynar.

Tüm bu performans yönetim sistemiyle şirket hedeflerinin çalışanlara yayılması, çalışanların hedefleri gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin belirlenerek ileriye yönelik bireysel gelişimlerinin planlanması sağlanır.

İnsan Kaynakları

Ürün Yönetimi

GNC Makina Ücret Yönetim Sistemi; iş kademeleri, ücret piyasası, ücret politikası ve performans parametrelerinden oluşur. Amaç adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı ödüllendirmek ve sürdürülebilir kılmaktır.

GNC Makina'da unvan ve kişiden bağımsız olarak, işin içeriğine dayalı bir ücret değerlendirme sistemi uygulanır. Değerlendirme sürecinde, tüm kademelerin kurum hedeflerine ulaşılmasındaki katkısı ölçülür ve sorumluluk seviyelerine göre değerlendirme yapılır. Sonrasında kademeler bazında ücret politikaları belirlenir.

Genel itibariyle GNC Makina’da objektif ve şeffaf yönetimle, eşit işe eşit ücret ödeme prensibi geçerlidir. Ayrıca yüksek performans ile çalışan personelimizi ayrıştırıp ödüllendirerek motive edici bir ücret yönetim sistemi uygulanır.

İnsan Kaynakları

Çalışanlara Sunulan Haklar

 • Koç – Mentor – Menti Yaklaşımı: Hedef belirleme ve beceri geliştirme için rehberlik imkanı,
 • Eğitim Bütçesi: Mesleki ve kişisel yetkinlik gelişimi için eğitim imkanı,
 • Kariyer Fırsatı: Bilgi ve beceriler doğrultusunda tüm çalışanlara ilerleme fırsatı, bonus, ücret artışı, ödüllendirme uygulamalar,
 • Ek İzin: Yasal mazeret izinlerine ek olarak, yılda 2 gün ek mazeret izni,
 • + 1 Gün İzin: Sigara kullanmayanlar için 1 gün ek yıllık izin hakkı,
 • Özel Sağlık Sigortası: SGK’ya ek olarak sunulan özel sağlık sigortası imkanı,
 • Öğle Yemeği: Tercih hakkı ve kaliteli yemek imkanı sunan Ticket uygulaması,
 • Özel Gün Hediyesi: Evlilik ve doğum gibi özel günlerde tam ve yarım altın hediye takdimi,
 • Avans Uygulaması: İş dışı ihtiyaçlar için kişiye özel çözümler,
 • Ortak Aktiviteler: Ekip bilincini geliştiren, uyumluluk ve paylaşımı güçlendiren yemek, spor gibi aktiviteler,
 • Bilgi Paylaşımı: Bölüm bazında çeyreklerde, şirket genelinde ise yılda 2 kez düzenlenen, karma mini gruplarda ast-üst yönetim paylaşımları.
İnsan Kaynakları

GNC'liyiz

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz inancı ile sahadan yetişen bizler; bugün aynı inanç ve aidiyetle tek bir parçadan en büyük makinaya aynı ilgi ve hassasiyetle yaklaşır, yaptığımız işin karşılığını bazen gökyüzünde süzülen bir uçağın kanadında, bazen bir otomobilin jantında, bazen bir çocuk parkında, hayatın sürdürülebilirliği içerisinde görmekten gurur duyarız.

Sektör için attığımız her adımda bunun için çalışır, bunun için üretir, GNC’li olarak ele aldığımız her işe empati ile yaklaşır işin içine aidiyet katarız.

Nedenini ise GNC’li olmamız…

İnsan Kaynakları