Hemen Ara
Kapat

GNC Makina Ücret Yönetim Sistemi; iş kademeleri, ücret piyasası, ücret politikası ve performans parametrelerinden oluşur. Amaç adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı ödüllendirmek ve sürdürülebilir kılmaktır.

GNC Makina’da unvan ve kişiden bağımsız olarak, işin içeriğine dayalı bir ücret değerlendirme sistemi uygulanır. Değerlendirme sürecinde, tüm kademelerin kurum hedeflerine ulaşılmasındaki katkısı ölçülür ve sorumluluk seviyelerine göre değerlendirme yapılır. Sonrasında kademeler bazında ücret politikaları belirlenir.

Genel itibariyle GNC Makina’da objektif ve şeffaf yönetimle, eşit işe eşit ücret ödeme prensibi geçerlidir. Ayrıca yüksek performans ile çalışan personelimizi ayrıştırıp ödüllendirerek motive edici bir ücret yönetim sistemi uygulanır.