Leasing Avantajları

• ORTA VE UZUN VADE :
Yatırım projelerinde, yatırımın geri dönüş süresine uygun orta ve uzun vadeli kira planları sunulabilmektedir.
 
• NAKİT YÖNETİMİ :
Leasing işlemlerinde ödeme planı ve vade müşterinin ihtiyaçlarına göre belirlenebilir. kiralar; aylık , yıllık ve mevsimsel olarak müşterinin nakit akışına göre ayarlanabilmektedir.
 
• % 100 FİNANSMAN İMKANI :
Leasing yolu ile yatırım projelerinin tamamı finanse edilebilir. Malın bedelinin yanında, nakliyesi, sigortası, ithalat masraflarını kredilendirebilmektedir.
 
SÜREÇ AVANTAJI
 
• HIZLI KREDİ SÜRECİ :
Leasing firmalarının kredi süreci, alternatif finansman yöntemlerine göre daha kısadır.
 
 
• ASGARİ TEMİNAT :
Leasinge konu edilen malın 2. el değerinin yüksek olduğu işlemlerde, firmanın moralitesi ve kredibilitesine göre ilave teminata ihtiyaç duyulmadan kefaletle işlem yapılabilmektedir.
 
 
• OPERASYONEL KOLAYLIK :
Leasing aracılığı ile finansman sağlanmasının yanı sıra malın, satın alınması, ithalatı, nakliyesi,sigortası leasing şirketi tarafından yapılmaktadır.
 
VERGİSEL AVANTAJI
 
• KDV İSTİSNASI
Tarım makinaları, iş makinaları vb bazı makinelerin leasing ile satın alınması durumunda KDV %1'dir.
 
• GİDER GÖSTERME İMKANI:
Kiracı tarafından ödenen anapara ve faizi içeren kiralar için Ziraat Leasing tarafından fatura düzenlenmekte, Kiracı tarafından bu faturaların faiz kısmı gider gösterilerek vergi matrahından indirilebilmektedir.
 
• YENİDEN DEĞERLEME VE AMORTİSMAN AYIRMA İMKANI
Leasing ile alımı gerçekleştirilen mallar , kiracının bilançosunda yer alır, Kiracı tarafından aktifleştirilir, yeniden değerleme ve amortismana tabi tutulur.
 
• VERGİ FON VE HARÇ MUHAFİYETİ :
Leasing sözleşmeleri ve bu sözleşmeler için alınan teminatlar , vergi, fon ve harçtan muaftır.